ယဉ်ကျေးခြင်း (အပိုင်း - ၃) | လမ်းတွင် ယဉ်ကျေးခြင်း။

လမ်းသည် လမ်းမ၊ လမ်းသွယ်၊ ယာဉ်သွားလမ်း၊ လူသွားလမ်းဟူ၍ အသီးသီးရှိပြီး အများသူငါ အသုံးပြုသော အရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူ့စည်းကမ်းနှင့်သူ ရှိပါမှ ယဉ်ကျေးခြင်းဖြစ်ပေမည်။

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်
ယဉ်ကျေးခြင်း (အပိုင်း - ၄)

တစ်နေ့တွင် ကိုပြူးနှင့် ကြွက်ဖြူလေးတို့သည် ပြတ်လာသောစွန်များကို လိုက်ရန် ဝါးလုံးရှည်ကြီးများ အဖျားတွင် သစ်ကိုင်းများ တပ်၍ နေကြလေ၏။

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်
https://hapeyedotnet.dlols.net/archives/2329

စကားနှင့်ဆိုင်သော နီတိကထာများ
၁။ လောဘကြီးသူစကားပို
ဒေါသကြီးသူစကားတို
မောဟကြီးသူ စကားအို
ကောဓကြီးသူ စကားယို
မာနကြီးသူ စကားမို။

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်
ယဉ်ကျေးခြင်း (အပိုင်း - ၆)

လူမျိုးတိုင်း စကားယဉ်ကျေးရန် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ၊ နီတိများ၊ စကားဆိုရိုးများ၊ ပုံသာဓကများ ရှိခဲ့သည်။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားအမျိုးမျိုး၏ ယဉ်ကျေးမှုလိမ္မာ စကားရတနာတို့ကို ဤသို့တွေ့နိုင်သည်။

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်