အနုနည်းလည်းသုံးပါ

မိမိသည် တခြားလူများအား ထိထိရောက်ရောက် တွန်းအားပေးသူတစ်ဦးဖြစ်ပါက ဆိုးသောရဲသားတစ်ဦး ( Bad Cop) အနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကောင်းသော ရဲသားတစ်ဦး ( Good Cop ) အနေဖြင့်သော်လည်းကောင်

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်