မိမိကိုယ်ကို

ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်လာရန် သင်ယူသည့်ဖြစ်စဉ်သည်စုစည်းမှုရှိပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိသည့် လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာရန်သင်ယူသည့်ဖြစ်စဉ် နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ — ဝါရင်းဘန်းနစ်–

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်
ထိပ်တိုက်

တခြားသူများအား တွန်းအားပေးရန်အတွက် ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ခြင်းပညာ ( The A.R.T of Confrontation ) ကိုလည်း အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ A.R.T ကို ပညာဟု ခြုံငုံဆိုလိုက်သော်လည်း

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်
ရည်ရွယ်ချက်ကို

မိမိတွန်းအားပေးရမည့် သူများနှင့် စကားပြောရန် အချိန်ပင်မရှိပါက ယင်းတို့အား တွန်းအားပေးရန် ခက်ခဲပေလိမ့်မည်။ ခေါင်းမပါသည့် ကြက်ကဲ့သို့

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်
ဖြစ်ဖွယ်ရာရှိသည်

ထူးချွန်သောခေါင်းဆောင်များသည် သမားရှိကျ မသွားဘဲ မိမိတို့၏ ဝန်ထမ်းများအား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လေးစားစိတ်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ လူအများသည် မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုရှိပါက ယင်းတို့၏ အောင်မြင်ပြီးစီးမှုမှာ အံ့မခန်းဖွယ် ဖြစ်တတ်သည်။

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်