မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်သလား

အဲဒါပဲဖြစ်၏။ လူတွေ ကြည့်လိုက်လျှင် ပက်လက်ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်ကာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟု တွေးနေသူများ၏။ ဘယ်သူတွေ ဘာတွေဖြစ်. . .

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်