အပြုသဘောဆောင်သည့်

ရေတိုအနေဖြင့် ပို၍ အပြုသဘောဆောင်သည့် ခံစားမှုကို ရရှိလာစေရန် သင်၏ စိတ်ကူးပုံရိပ်၌ ပါဝင်နေသော အကြောင်းအရာများကို ပြောင်းလဲပစ်ရန် . . .

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်
အပြုသဘောဖြင့်

သင် ယခင်က ဆောင်ရွက်ခဲ့သော မှတ်တမ်းများ သို့မဟုတ် စာမေးပွဲအမှတ်များကို ပေးအပ်လာသည်ဆိုပါက အပျက်သဘော ရှုထောင့်ထက် အောင်မြင်သော အချက်များ . . .

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်
မျှတသောတုံ့ပြန်မှုကို

တရုတ်စာ၌ “ပြဿနာ” ဆိုသော စကားလုံးသည် “အခွင့်အလမ်း” ဟူ၍လည်း အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။ ဤနေရာ၌ ပေးလိုသော သင်ခန်းစာမှာ ပြဿနာတစ်ခုကို ရှုမြင်ရာ၌ . . .

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်
ယထာဘူတကျကျ

အခြေအနေတစ်ရပ်က အမှန်တကယ် ဆိုးရွားနေသည့်တိုင်အောင် သင့်ကို အပျက်မြင်ရှုထောင့်က လွှမ်းခြုံဖိစီးမထားအောင် ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။ . . .

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်