သန့်ရှင်းပြီး

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိုသူတစ်ဦးအတွက် သန့်ရှင်းပြီး အာဟာရရှိသော အစားအသောက်ကို မျှတစွာ စားသောက်ရန် အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်

R&A – R&A Rules Limited အာအန်အေဂေါက်သီးစည်းမျဉ်းအဖွဲ့
Referee (ရဖရီ) – ဒိုင်လူကြီး
ကော်မတီက ပြိုင်ပွဲအတွင်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ဆုံးဖြတ်ပေးရန်အတွက် ခန့်အပ်ထားသူ ဖြစ်သည်။

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်