အတွေးလက်ဆောင်

အတွေးလက်ဆောင် (၁၀၄)

အတွေးလက်ဆောင် (၁၀၄) ။ ။ ” တစ်ယောက်အားနဲ့ ယူသော်မရ၊ အများအားနဲ့ ယူသော်ရသည် ” ဆိုသလိုပါပဲ။ တစ်စုံတစ်ယောက်တည်း ထမ်းရတဲ့ဝန်ဟာ မနိုင်မနင်း ဖြစ်နေရင်၊ တက်ညီလက်ညီ ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်လေးလံတဲ့ ကျောက်တုံးကြီးပဲ ဖြစ်ပါစေ၊ ပြိုင်တူတွန်းရင် ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။

Light is the task

when many share the toil.

Homer

ပင်ပန်းခက်ခဲတဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပါစေ။ အတူတကွ ဝိုင်းဝန်း
လုပ်လိုက်ကြရင် ပေါ့ပါးလွယ်ကူ သွားတတ်ပါတယ်။
ဟိုးမား (ဂရိုကဗျာဆရာ)

#OpenYourBusinessOnline

Related Posts