မိသားစုအဖို့ ပြဿနာက ဖဲချပ်တွေ ဝင်ဒီ ဘယ်လိုလုပ် သိသလဲဆိုတာပဲဖြစ်သည်။ ဝှစ်(တ) ဆိုသောသူကို သည်စားသောက် . . .

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်