ဘဝဒဏ်တို့​၏ ပမာဏနှင့်ကာလ

-လူတိုင်းလိုပင် ဘဝဒဏ်ကို ခံစားရဘူးသည်သာ ဖြစ်၏။ အချို့ သော ဘဝဒဏ်တို့သည် ခဏဖြင့် ပြေပျောက်၏။ အချို့သော ဘဝဒဏ် တို့ကား ကာလရှည်ကြာ၏။ အချို့သော ဘဝဒဏ်သည် ပြင်းထန်၍ အချို့ကား မပြင်းထန်လှ။ . . .

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်
ဘဝဒဏ်ချက်တို့​၏ သဘာဝ

-ဘဝအတွေ့ အကြုံတစ်ခုသည် တစ်စုံတစ်ဦးအား စိတ်၏ဆင်းရဲခြင်း၊ ကိုယ်၏ဆင်းရဲခြင်းကို ဖြစ်စေအံ့။ ယင်းသည်ပင် ဘဝဒဏ်ဖြစ်တော့၏…

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်