Candle

Candle (ဖရောင်းတိုင်) ပုံစံ ဒီဇိုင်းတစ်ခု ပြုလုပ်ရန်အတွက် အရင်ဦးဆုံး New Document တစ်ခုကို ဖန်တီးထားရပါမယ်။ Document အရွယ်အစားကိုတော့ ပုံမှန် 6 လက်မ….

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်