ဂျွန်ဟာရိုးလ်ဂျွန်ဆင်

ဂျွန်ဟာရိုးလ်ဂျွန်ဆင် – (John Harold Johnson ) (၁၉၁၈)သည် လူမည်းဆင်းရဲသားလေး ဘဝမှ အမေရိကန် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေး လောက၏ ထိပ်သီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဘဝ ရောက်ရှိခဲ့သူ . . .

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်