ကိုယ်ဟန်အမူအရာတို့ကို သဘောပေါက်

ဗိုက်မလှုပ်ဘဲ ရယ်မောသူကို သတိထား။ ကျွန်တော်တို့သည် မှတ်တမ်းထားရှိခြင်း၊ အခြားသူတေသီတို့နှင့် အတည်ပြုထောက်ခံချက်များအရ . . .

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်