အခါတစ်ပါး၌ သူဆင်းရဲတစ်ယောက်သည် ဘုရားရှင်အား ဤသို့ လျောက်ထား၏။ “ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရား” တပည့်တော်သည် လူမှု့ရေး၌ လည်းကောင်း…

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်