အတွေးလက်ဆောင်

ဘဝရည်မှန်းချက် မရှိတဲ့ လူဟာ ပန်းတိုင်မရှိပဲ ခရီးသွားတဲ့ လူနဲ့ တူပါတယ်။ အချိန်ကုန် လူပန်းပြီး ခရီးမတွင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘာပဲလုပ်လုပ် ရည်မှန်းချက်ထားပြီး လုပ်ပါ။

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်