Database တစ်ခုကို create လုပ်ရပြီဆိုတာနဲ့ တွဲရက်ပါလာလေ့ ရှိတာက normalization ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ normalization စဉ်းစားပုံ မှားပြီဆိုတာနဲ့ ပရိုဂရမ် ရေးတဲ့နေရာ…

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်