ဆော့ခရတ္တိ၏ စောင့်စည်းမှု သံယမ အယူအဆ (အပိုင်း – ၃)

ထိုအခါ ကျွန်ုပ်က ဆိုပြန်သည်မှာ လူကလေးခါမိဒိ၊ အသင်က ထိုသို့ဆိုသည်ဖြစ်လျှင် သံယမ၏ သဘောကို အသင် ပြောပြနိုင်အောင် ထပ်၍ အားထုတ်ပါဦး။

ဆော့ခရတ္တိ၏ စောင့်စည်းမှု သံယမ အယူအဆ (အပိုင်း – ၄)

ထိုအခါ ကျွန်ုပ်က ကောင်းလေစွ၊ အသင် လက်ခံသည်ဖြစ်လျှင် ကျွန်ုပ် မေးခဲ့သောမေးခွန်းကို ကျွန်ုပ် ထပ်၍ မေးပါဦးမည်။ လက်မှုပညာသည်တိုင်းသည် အရာတစ်ခုခုကို ပြုတတ်သည်ဟု ဆိုခဲ့ကြပြီ။

ဆော့ခရတ္တိ၏ ဝမ်းဆွဲ ဥပမာ (ဝါ) ဆော့ခရတ္တိနည်း (အပိုင်း – ၄)

ဆော့။ ။ ထိုသို့တပြီးကား ကျွန်ုပ်ဆက်၍ဆိုပါမည်။ ကျွန်ုပ်၏ ဝမ်းဆွဲအတတ်သည် အရာတိုင်းလိုလိုတွင်ပင် သူတို့၏ ဝမ်းဆွဲ အတတ်နှင့် တူပါ၏။ သို့ရာတွင် မတူသော အချက်လည်း ရှိသည်။

ဆော့ခရတ္တိ၏ သူရသတ္တိ အယူအဆ (အပိုင်း – ၁)

ဖော်ပြလတ္တံ့သော စာပိုဒ်တို့သည် လက်ခီ (Laches) ကထာမှ ကောက်နုတ်သော စာပိုဒ် ၁၆ မှ ၂၆ အထိ ဖြစ်သည်။ လက်ခီကထာသည် ပလေးတိုး စာရေးစအခါက ရေးခဲ့သော စာစုထဲကစာဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြပါသည်။