Tag Archives: Nga Ba

နယ်ချဲ့သမားများ (အပိုင်း - ၁)

တောသားဖြစ်ရတာလောက် အောက်ကျသည်မှာ ကမ္ဘာမှာ ရှိမည်မထင်။ တောသားလည်း ဆိုသေး၊ လယ်သမားလည်း ဖြစ်ပြန်ဆိုတော့ သားဆိုးရော့မပ။

1/18