Tag Archives: Ethics

ယဉ်ကျေးခြင်း (အပိုင်း - ၃) | လမ်းတွင် ယဉ်ကျေးခြင်း။

လမ်းသည် လမ်းမ၊ လမ်းသွယ်၊ ယာဉ်သွားလမ်း၊ လူသွားလမ်းဟူ၍ အသီးသီးရှိပြီး အများသူငါ အသုံးပြုသော အရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူ့စည်းကမ်းနှင့်သူ ရှိပါမှ ယဉ်ကျေးခြင်းဖြစ်ပေမည်။

1/29