ပျောက်သောလမ်းမှာ စမ်းတဝါး အပိုင်း (၁)

သည်နေ့ အဖို့တော့ ဘာပဲဖြစ်နေနေ ကိုကို့ ကို စိတ်မကောက်ဘဲ နေမည်ဟု ကျွန်မ ဆုံးဖြတ်ထားသည်။ ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်စေရန်မူ အတော့်ကို ကြိုးစားနေရပါသည်…