မသိစိတ်ရဲ့ စွမ်းအား

မသိစိတ်ရဲ့ စွမ်းအားအကြောင်း သိစိတ်ရဲ့ စွမ်းအားဟာ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြောရရင် ၁၀ရာခိုင်းနှုန်းလောက်ပဲရှိပြီး ၉၀ရာခိုင်နှုန်းကတော့ မသိစိတ်ပါ။ သိစိတ်ကို ကျ …