ဆေးစက်ကျရာ အပိုင်း (၃)

မီသည် အင်မတန် အိမ်ထောင်ရေး ကံကောင်းလှသူကလေးတည်း။ မီ ကိုကိုနှင့် လက်ထပ်လိုက်သောအခါ သီမှ တစ်ပါး မီ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူအားလုံးက မီ့ကို …