၁၈ရာစုအတွင်း ၁၇၈၂ခုနှစ်ခန့်တွင် ဂျွန်မစ်ရှဲလ်(John Michell)နှင့် ပီးယဲရ်-ဆီမွန်လာပလာ့စ် (Pierre-Simon Laplace)ဆိုသည့် ပညာရှင်များက အလင်းပင်လွတ်မြောက်……

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်