လွယ်လွယ်ကူကူစားသောက်မှုအား လှုံ့ဆော်ခြင်းကို ရှောင်ရှားပါ။

ကျွန်တော်တို့ နိမ့်ကျမှုကို ခံစားရစဉ်တွင် ကျွန်တော်တို့ကို မြှင့်တင်မှုတစ်ခုပေးရန် ကြိုက်နှစ်သက်သော အစားအစာအား လက်လှမ်းရန် လွယ်ကူနိုင်သည်။ . . .

မျှတသော အစားအစာကိုစားပါ။

အချို့သောအစားအစာများက . . . နှလုံးအတွက်ကောင်းခြင်း၊ အစာကျေခြင်းအတွက်ကောင်းခြင်းကဲ့သို့ သတ်သတ်မှတ်မှတ်အရာများဖြင့် အကူအညီရရှိသည်ဟု . . .

သင့်ကိုယ်သင် စာတစ်စောင် ရေးပါ။

အစပထမ၌ ဤအရာက ထူးဆန်းသော စိတ်ကူးတစ်ခု ဖြစ်ဟန်တူသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ၌ စာရေးချခြင်းက အထိရောက်ဆုံး ဆက်သွယ်ခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ . . .

မိတ်ဆွေများနှင့် မိသားစုကို စကားပြောပါ။

တစ်ခါတစ်ရံ၌ ကျွန်တော်တို့၏ စိတ်အခြေအနေကျဆင်းမှုကို မည်သည်က ဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ကျွန်တော်တို့ကို တစ်ခုသောနည်းလမ်းဖြင့် ဘာက ခံစားရအောင် . . .